donderdag 13 november 2014

Oliedomme en laffe leugenaar Robert VAN DEN ENGEL (zonder vaste woon- en/of verblijfplaats) aka Robert Engel aka WillemDePoes veroordeeld.

Robert van den Engel (ThePostOnline), goede (voormalige?) vriend van eveneens laffe leugenaars Bas Paternotte (ThePostOnline / Geenstijl), Bert Brussen (ThePostOnline) en Jan Bennink (PowNed), is veroordeeld.

Dit is een overwinning voor iedereen die op internet vals wordt beschuldigd. Met dit vonnis, een precedent, in de hand gaan voorheen moeilijk te openen deuren nu wel eenvoudig open.

Ik ben vooral erg blij voor Jelmer en Kinge. Hun moed en vastberadenheid heeft tot dit vonnis geleid. Voor mij zijn dit 'de nieuwe helden', en niet de laffe leugenaars van de #RozeKhmer (Geenstijl / Powned / ThePostOnline).

Wordt vervolgd ...


Oliedomme en laffe leugenaar Robert VAN DEN ENGEL (zonder vaste woon- en/of verblijfplaats) aka Robert Engel aka WillemDePoes veroordeeld.
Klik op image voor origineel
"Op 7 november 2014 is bij exploot van ondergetekende (bij wie afschrift kan worden verkregen) op verzoek van J.J. S. te Delft, betekend aan: Robert VAN DEN ENGEL, 17-9-1964, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in of buiten Nederland, een vonnis van de Rechtbank Amsterdam d.d. 5 november 2014 met gelijktijdig bevel om aan de inhoud te voldoen en tot betaling van de daarin genoemde bedragen.

R.R. Hollander
t.k.-gerechtsdeurwaarder
Gerechtsdeurwaarderskantoor
Groot & Evers B.V.
Maassluìsstraat 25
1062 GL Amsterdam
tel 020-4080453"


Oliedomme en laffe leugenaar Robert VAN DEN ENGEL (zonder vaste woon- en/of verblijfplaats) aka Robert Engel aka WillemDePoes veroordeeld.
Klik op image voor origineel
In naam des Konings

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrecht
zaaknummer / rolnummer: C13/572759 / HA ZA 14-922

Vonnis van 5 november 2014

in de zaak van
J.J. Siljee,
wonende te Delft,
eiser,
advocaat mr. M.Ch. Kaaks te Amsterdam,
tegen

ROBERT VAN DEN ENGEL,
zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en buiten Nederland,
gedaagde,
niet verschenen.

1. De procedure

l. l. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding, met producties,
- het tegen gedaagde verleende verstek.

l.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2. l. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

2.2. Het gevorderde komt de rechtbank voor het overige niet onrechtmatig of
ongegrond voor en zal als volgt worden toegewezen.

2.3. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiser worden begroot op:
- dagvaarding € 93,80
- grifferecht € 868,00
- advertentie kosten € 190,33
- salaris advocaat € 384,00 (1,0 punt x tarief €384,00)
Totaal € 1.536,13


Oliedomme en laffe leugenaar Robert VAN DEN ENGEL (zonder vaste woon- en/of verblijfplaats) aka Robert Engel aka WillemDePoes veroordeeld.
Klik op image voor origineel
(C13572759 / HA ZA 14-922 - 2
5 november 2014

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. verklaart voor recht dat de postings "Acht maanden lang: vaarwel Jelmer Siljee (@drsyell)” en "Wat is er mis met Kinge Siljee en Studiemeesters", alsmede "Jelmer Siljee (@drsyell): het ontoerekeningsvatbare broertje van Studiemeesters (@studiemeesters)” en evenzo alle tweets van gedaagde, waarin een foto van Siljee is gepubliceerd en/of de naam van Siljee is genoemd, jegens hem onrechtmatig zijn,

3.2. beveelt gedaagde om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de postings "Acht maanden lang: vaarvel Jelmer Siljee (@drsyell)” en "Wat is er mis met Kinge Siljee en Studiemeesters", alsmede "Jelmer Siljee (@drsyell): het ontoerekeningsvatbare broertje van Studiemeesters (@studiemeesters)” en evenzo alle tweets van gedaagde, waarin een foto van Siljee is gepubliceerd en/of de naam van Siljee is genoemd, van www.twitter.com te verwijderen en het er toe te leiden dat deze postings en tweets niet meer via internet openbaar gemaakt worden en niet langer digitaal opvraagbaar zijn,

3.3. beveelt gedaagde om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis alle tweets van derden, waarbij de onder 3.l. bedoelde tweets van gedaagde zijn geretweet, van www.twitter.com te verwijderen en het er toe te leiden dat deze tweets niet meer via internet openbaar worden gemaakt en niet langer digitaal opvraagbaar zijn, door de desbetreffende auteurs en/of providers aan te schrijven (in kopie aan de advocaat van eiser) met het verzoek tot verwijdering over te gaan, onder verwijzing naar dit vonnis,

3.4. verbiedt gedaagde om na betekening van dit vonnis onder eigen naam, een andere naam, anoniem of via andere berichten via tekst in het algemeen, foto's, video's, geluidsfragmenten, podcasten of op welke wijze dan ook op het internet te plaatsen over eiser,

3.5. veroordeelt gedaagde om aan eiser een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor elke dag of elke keer, dit naar de keuze van eiser, dat hij niet aan de in 3.2. en 3.4. uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van € 100.0000,00 is bereikt,

3.6. veroordeelt gedaagde om aan eiser te betalen een bedrag van € 5.000,00 (vijfduizend euro) wegens immateriële schade,

3.7. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiser tot op heden begroot op € 1.536,13,

3.8. verklaart dit vonnis voor wat betreft het onder 3.2. tot en met 3.7. bepaalde uitvoerbaar bij voorraad,

3.9. wijst het meer of anders gevorderde af.


Oliedomme en laffe leugenaar Robert VAN DEN ENGEL (zonder vaste woon- en/of verblijfplaats) aka Robert Engel aka WillemDePoes veroordeeld.
Klik op image voor origineel
C/13/572759 / HA ZA 14-922 - 3
5 november 2014

Dit vonnis is gewezen door mr. A.W.H. Vink en in het openbaar uitgesproken op 5 november 2014.


Lees ook:


De Correspondent
Twitteraar moet beschadigende tweets verwijderen.
Dreigdwergen, haatsmurfen en de Roze Khmer: hoe Twitter een slagveld werd.

Sargasso
Vonnis Robert van den Engel in #jelmergate betekend en uitvoerbaar.Robert van den Engel schrijft op 6 november hierover op Facebook:

Oliedomme en laffe leugenaar Robert VAN DEN ENGEL (zonder vaste woon- en/of verblijfplaats) aka Robert Engel aka WillemDePoes veroordeeld.

Maar Robert van den Engel had op 4 november moeten weten dat op 5 november de zaak zou voorkomen, want op 4 november heeft hij hierover gemaild met ThePostOnline naar aanleiding van het stuk van Dimitri Tokmetzis (De Correspondent) op die dag over deze zaak. Inmiddels heeft ThePostOnline deze tweets gewist, de lafbekken hebben het veel vaker fout. Gelukkig is er nog een screenshot, en dat is wel een #feit:

Oliedomme en laffe leugenaar Robert VAN DEN ENGEL (zonder vaste woon- en/of verblijfplaats) aka Robert Engel aka WillemDePoes veroordeeld.